Unusual

کالاهایی که تعریف نشده اند یا وزن و مقدار آن با موارد مشابه موجود متناسب نیست مثل وزن یا تعداد در بسته، و در فاکتور ثبت میشوند ، برای اینکه همه ی موارد بطور ماشینی و از طریق سایت باید ثبت شوند و نه دستی، این کالاها را در این کتکوری تعریف میکنیم

Cart
Your cart is currently empty.